Fioka

slobodni umetnički prostor

"LJEPOTA APSTRAKCIJE" Sandra Bogdan

strip, crtež i slika

Slikarska tehnika akrilik

 

 

Sandra Bogdan je vizualna umjetnica i pjesnikinja iz Osijeka, bavi se digitalnom umjetnošću, fotografijom i slikarstvom. Slika u apstraktnom stilu, akrilnim bojama na platnu, ne teži tome da oponaša ono stvarno i opipljivo,već se udaljava od predmetnih motiva. Apstraktno slikarstvo joj omogućava da odluta u druge dimenzije, duhovne i metafizičke. Njene slike su plod protoka svijesti, subjektivnih dojmova i kretanja misli. Svoje unutarnje emocije percipira u apstraktnu sliku na platnu, snažnim i impulzivnim bojama. Njezina prva samostalna izložba održat će se u mjesecu listopadu 2021. godine, u galerijskom prostoru grada Osijeka.