Fioka

slobodni umetnički prostor

"ILUSTROVANA ESTRADA" Nevena Marković

strip, crtež i slika

Radovi iz serije karikatura su izvedeni u crtačkim tehnikama (olovka, pero, flomaster) uz čestu primenu naknadne digitalne dorade. Na nekim od crteža su intervencije u računarskim programima minimalne, te su zadržali spontani duh slobodnog crteža. Inspirisani su noćnim životom Beograđana i prizorima dostojnim pozornice, te satirični likovni jezik dopunjuje panoramu jednog razdoblja i kulturno-društvenog stanja. Ilustrovane su nasumične osobe iz baze fotografija Fejsbuk stranica beogradskih kafana. Na hronološkoj skali po periodu nastanka uočava se gradacija u prelasku sa brzih i svežih linijskih crteža, krokija, na posvećenije istraživanje lika date osobe, a sa ciljem davanja groteskne crte, ponegde čak praveći izlete u art-brut.