Fioka

slobodni umetnički prostor

"ONOSTRANOST IDENTITETA U SLICI" Marija Jevtić

strip, crtež i slika

 

,,Iza, sa druge strane,, 140×120, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Otisci vremena,, 50×40, kombinovana tehnika, 2017

 

,,Identitet,, 150×100, kombinovana tehnika, 2017

 

,,Razlaganje,, 140×160, kombinovana tehnika, 2017

 

,,Onostranost identiteta,, 140×160, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Čestice,, 70×50, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Ograda,, 200×180, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Slojevi,, 140×120, kombinovana tehnika, 2017

 

,,Fragmenti identiteta,, 180×160, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Prelamanje,, 50×70, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Ćestice,, 70×50, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Prožimanje,, 120×160, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Izmenjena svest,, 140×180, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Pročišćeni delovi,, 20×40, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Ograde,, 140×130, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Odjeci,, 60×120, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Trenutak,, 70×50, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Pogled onostranog,, 100×70, kombinovana tehnika, 2017

 

,,Plavo,, 50×20, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Prevodjenje dodira,, 60×80, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Jedinstvo,, 200×180, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Mat plava,,30×60, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Zapis,, 50×75, kombinovana tehnika, 2017

 

,,Onostrana porodica,, 80×100, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Fluid,, 80×100, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Slojevi,, 140×130, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Tragovi,, 200×180, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Pomranje,, 140×120, kombinovana tehnika, 2016

 

,,U dubinu,, 70×100, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Onostrani položaj,, 100×70, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Trag,, 100×70, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Prepoznavanje,, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Centar spajanja,, kombinovana tehnika, 2016

 

,,Iznad,, kombinovana tehnika, 2016