Fioka

slobodni umetnički prostor

pridružite se

Redakcija Art sajta Fioka poziva autorke i autore iz Srbije i regiona da pošalju svoje tekstove, fotografije, crteže, filmove i stripove – i radovi će biti sigurno objavljeni. Jedini uslov ovog otvorenog konkursa jeste da to što nam pošaljete bude neka vrsta celine sa naslovom ( roman, zbirka priča, zbirka pesama, kolekcija fotografija ili crteža i sl. ).

Fioka je slobodni umetnički prostor vama na raspolaganju i prvenstveno je namenjen onima koji žele da pokažu svoju kreativnu stranu a da to nisu bili u mogućnosti ranije. Važno je napomenuti da vaše radove objavljujemo u onoj formi u kojoj ih i dobijemo a jedini uslovi pored gore već navedenog su tipovi formata koje nam možete poslati, a to su:

Pisani radovi – word, pdf, text file

Fotografije, crteži, stripovi i slike – jpg, gif, png (po mogućnosti obradjeno za web objavljivanje)

Filmovi – Vimeo, Youtube linkovi

Vaše radove i pitanja u vezi objave očekujemo na
e-mail: hegesije@gmail.com

NAPOMENA: Fioka objavljuje autorske radove u primljenoj formi i ne odgovara za eventualne nepravilnosti u podacima ili povredu autorskih prava. Sloboda je na vama ali i moralna odgovornost.