Fioka

slobodni umetnički prostor

"HAIKU SNOVI" Milan Drašković

poezija

 

S N O V I

Varoš u senci,
poglavarevi snovi,
suton novembra.

Poziv iz kule,
da se odreše snovi,
dragulj u svili.

U oku zore,
kad se snovi privuku
retrovizoru.

Pritisni enter,
zaboravljeni snovi
su pred vratima.

Snovi kamena,
slava daleke zore,
tihe obale.

Smaragdni snovi,
lice jedne ljubavi,
svaka njena reč.

 

 

 

G R A Đ A   O D   S N O V A

Zelena okna.
Godina hodočašća.
Građa od snova.

Kao začaran,
i tako prepun snova,
tako različit.

Loše navike
na aukciji snova,
senčenje senke.

Skinuti osmeh
noći odbeglih snova,
tuga za tobom.

Duga je senka
u podnožju planine
srušenih snova.

Crno zrcalo.
Ogledalo iz snova.
Gaj njene sete.

 

 

 

Č E K A J U   S N O V I

Umorni kapci,
u senci baldahina
čekaju snovi.

Usnuli snovi
rasuti niz peščanik,
dok vene zumbul.

Sumorni snovi,
sudar sa realnošću
u vrtu reči.

Varljivi snovi,
neuspele ljubavi,
zvezde na odru.

Samotni snovi,
novčići u fontani –
znaci utehe?

Latentni snovi,
devojka sa svetiljkom,
niz balustradu.

 

 

 

Ž E L J E   I   S N O V I

Kad se zaroni
u tamnu plavet noći,
zaplešu snovi.

Želje i snovi,
iščašene stvarnosti
tih iluzija.

Snovi device,
devičansko raspeće,
mirisi čežnje.

Snovi sred srca,
poziv strunama harfe,
u dugoj senci.

 

 

 

N A   R U B U   S N O V A

Na rubu snova –
grad skrivenih očiju,
optočen srebrom.

Dobija atest
teret od naših snova,
himna što jeca.

Stražari noći
sa prstima od leda,
čuvari snova.

Kradljivče snova –
znak daha nam pokaži,
odsjaj savesti.

 

 

 

K A R N E V A L   S N O V A

Zlatni uvojci,
barkarola u tami,
karneval snova.

Odapni strelu –
što leti nad predelom
ostrva snova.

Orasi snova,
prijateljice noći,
gorčina meda.

Bunar pun snova.
Sledeće stajalište –
bunar pun želja.

 

 

 

P O S L U Š A J   S N O V E

Poslušaj snove,
ta tajna ispod srca
neka potraje!

Misao pluta
da stihovi ožive
snove na javi.

Mantra za snove.
Čeka se nova zora,
taj Eldorado.

 

 

 

I S P R I Č A J   S N O V E

Ispričaj snove,
prepletene svetove
u tvojoj glavi.

Zubi Saturna
sačekuju snove na
vetrometini.

Tragom prošlosti,
videti samo snove,
reš prepečen tost.

 

 

 

S N O V I   J E L E N A

U letnjoj noći –
jelenovi rogovi
među brezama.

Snovi o vatri,
zapleteni u granju
čežnjive noći.

Čekajući da
dođe košuta zore,
snovi od leda.

 

 

 

K R I J U Ć I   S N O V E

Krijući snove,
tajno društvo sanjara,
u srcu vatre.

Skrivena pretnja
za snove u tamnici,
sputani Pegaz.

Zamka za snove:
ekonomija moći,
vulkan u ledu.