Fioka

slobodni umetnički prostor

"ONIRIJA" Milan Drašković

poezija

 

D I L E M A

Da li je ovo stvarnost
Ili sam pak u središtu sna
Da li je ovaj dekor izmaštan
Ili je stvaran kao i večnost
Čula su nekad nepouzdan svedok
Kad imaš pasoš zemlje Onirije
Na kom su bezbroj pečata
Da li je ovo san stvarnosti
Ili pak stvarnost sna

 

 

 

L E G E N D E    O N I R I J E

U čudesnoj zemlji Oniriji
U srcu tog kraljevstva
Lovac na snove sreće
Kradljivca snova
Svog dvojnika iz Sveta iza ogledala
Dvoboj njihov za pamćenje
Za sekundanta imaće
Večnog Crnog konjanika
Tako nastaju legende

 

 

 

A L H E M I J A

Ne zaboravi da poneseš
Bar deliće prošlih dana
Neki osmeh u polutami
Nehajni dodir u prolazu
Alhemija je čudo – kažu knjige
,,Čiji nauk tajanstveni
Ljudi svi zaboraviše”
Po povratku u Oniriju
Vreme će krenuti unazad

 

 

 

N O V I    P O Č E T A K

Videćemo se ponovo moja draga
Verovatno na vašaru taštine
Negde u gradu ko zna kom
Kad isprskanu narom
Osvetli te luna
Kad se vreme oneobiči
A Onirija nas pozove na bal
Sudbinska karta tarota
Najaviće novi početak