Fioka

slobodni umetnički prostor

o nama

Fioka je misao. Fioka je reč izrečena i napisana. Fioka je slika na horizontu dogadjaja. Fioka je logos. Logos slobode. Sloboda kao preduslov svega. Sloboda kao konstantna budnost.

Fioka se ne stidi. Otvorena je. Fioka je slobodni umetnički prostor vama na raspolaganju. Pišite, fotografišite, crtajte, šarajte i biće objavljeno.

Nema pravila. Nema zakona. Nema cenzure. Budite kreativni i otvorite vaše fioke, pronadjite ono što ste hteli da objavite ali nikada iz nekog razloga to niste učinili i biće objavljeno u našem i vašem slobodnom umetničkom prostoru. Nema urednika, nema lektora, nema nikoga ko će uticati na vašu nesigurnost ili odlučnost. Želite da pokažete drugima vašu kreativnu stranu, pošaljite nam vaše radove i postanite transparentni široj javnosti.

Hteli ste slobodu i dobili ste je. Dobili ste fioku. Otvorite je, to barem nije teško.

NAPOMENA: Fioka objavljuje autorske radove u primljenoj formi i ne odgovara za eventualne nepravilnosti u podacima ili povredu autorskih prava. Sloboda je na vama ali i moralna odgovornost.